Z6400 et V150

img110.xooimage.com/files/0/5/1/z640012-542b416.jpg

Scann d’une vielle photo argentique

img110.xooimage.com/files/5/c/e/v15001-542b41e.jpg

Le V150 Pris chez Alstom